Rádiografické vyšetrenia

Rádioviziografia je najnovšia metóda vyhotovenia röntgenového snímku zubov, pri ktorej je rtg film nahradený digitálnym senzorom. Röntgenové snímky z ústnej dutiny, inak nazývané ortopantomogram, sú zobrazené bezprostredne po expozícii na monitore počítača.
V súčasnosti ide o najbezpečnejší spôsob röntgenovania s minimálnymi dávkami rtg žiarenia.