Konzervačná stomatológia

Liečba v oblasti obnovy existujúcich zubov a ich podporných štruktúr, ktoré sú defektné vinou ochorenia, úrazu alebo abnormálneho vývoja s cieľom prinavrátiť ich normálnu funkciu, zdravie a vzhľad. Do tejto oblasti spadajú aj korunky a mostíky.